Autonomia

Capacitat i dret individual per prendre decisions i assumir responsabilitats sota els quals cada persona pot crear el seu projecte vital basant-se en la seva pròpia identitat i interessos. Hem de poder avançar en el nostre camí seguint el que marqui la pròpia voluntat i amb el suport que sigui necessari, allunyant d’una intervenció paternalista.

Vida

Tota persona mereix poder reinventar la seva història i comptar amb les eines necessàries per poder optar a reconduir la seva vida cap a un futur digne.

Dignitat

Entenem l’accés a l’habitatge com un dret i com a un requisit prioritari per treballar la dignificació de la persona i el seu desenvolupament dins de la societat.