[qode_vertical_split_slider][qode_vertical_left_sliding_panel][qode_vertical_slide_content_item aligment=»left» background_image=»15459″][/qode_vertical_slide_content_item][qode_vertical_slide_content_item aligment=»left» background_image=»15273″ item_padding=»56px»]

2. Com neix Insula

Insula vol donar una resposta que mantingui l’autonomia de les persones i potenciï les seves habilitats i recursos.

Insula neix de la necessitat d’abordar el problema d’accés a l’habitatge a la ciutat de Barcelona i de la convicció de que treballant en aliança és més efectiu per trobar-ne solucions i aconseguir un impacte transformador. El programa es va posar en marxa al juny de 2019.

 

Actualment s’acompanyen a:

[qode_elements_holder number_of_columns=»three_columns»][qode_elements_holder_item advanced_animations=»no» item_padding=»0 0 15px 0″][counter type=»zero» box=»no» position=»left» font_weight=»Default» text_font_weight=»Default» separator=»yes» digit=»11″ text=»Persones»][/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item advanced_animations=»no» item_padding=»0 0 15px 0″][counter type=»zero» box=»no» position=»left» font_weight=»Default» text_font_weight=»Default» separator=»yes» digit=»2″ text=»Famílies»][/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item advanced_animations=»no» item_padding=»0 0 15px 0″][counter type=»zero» box=»no» position=»left» font_weight=»Default» text_font_weight=»Default» separator=»yes» digit=»4″ text=»Llars»][/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder][/qode_vertical_slide_content_item][qode_vertical_slide_content_item aligment=»left» background_image=»15635″][/qode_vertical_slide_content_item][qode_vertical_slide_content_item aligment=»left» background_image=»15273″ item_padding=»56px»]

4. Per què Insula

Amb Insula volem denunciar que fa més de 2000 anys que tenim problemes d’accés a l’habitatge i que és vital posar-hi solució.

Insula és un mot llatí utilitzat a l’Imperi Romà per anomenar un bloc d’habitatges, amb pisos en règim de lloguer. Aquests pisos o insulae eren destinats als ciutadans amb pocs recursos que no podien accedir a un habitatge propi.

[/qode_vertical_slide_content_item][qode_vertical_slide_content_item aligment=»left» background_image=»15637″][/qode_vertical_slide_content_item][qode_vertical_slide_content_item aligment=»left» background_image=»15273″ item_padding=»56px»]

6. Qui l’impulsa

[qode_elements_holder number_of_columns=»two_columns» alignment_one_column=»center»][qode_elements_holder_item horizontal_alignment=»center» advanced_animations=»no» item_padding=»0″]
Logo Càritas Diocesana de Barcelona
[/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item horizontal_alignment=»center» advanced_animations=»no» item_padding=»0″]
Logo Fundació Mambre
[/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]
[qode_elements_holder number_of_columns=»two_columns»][qode_elements_holder_item horizontal_alignment=»center» advanced_animations=»no» item_padding=»0″]
Logo Formacio Treball
[/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item horizontal_alignment=»center» advanced_animations=»no» item_padding=»0″]
Logo Sant Joan Déu. 40 anys 2019
[/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]

Amb el suport de:

Logo Obra Social La Caixa
[/qode_vertical_slide_content_item][qode_vertical_slide_content_item aligment=»left» background_image=»15640″][/qode_vertical_slide_content_item][/qode_vertical_left_sliding_panel][qode_vertical_right_sliding_panel][qode_vertical_slide_content_item aligment=»left» background_image=»15273″ item_padding=»56px»]
Logo Insula amb claim

1. Què és Insula

Insula és un resposta col·lectiva i coordinada a un dificultat estructural d’accés a l’habitatge col·lectiu i complex.

És una aliança de diverses institucions de l’àmbit social per donar resposta al problema d’accés a l’habitatge de persones i famílies en situació de vulnerabilitat social i amb rendes baixes insuficients per assumir els costos d’accés i manteniment d’un habitatge en règim de lloguer, en el mercat estàndard actual.

[/qode_vertical_slide_content_item][qode_vertical_slide_content_item aligment=»left» background_image=»15460″][/qode_vertical_slide_content_item][qode_vertical_slide_content_item aligment=»left» background_image=»15273″ item_padding=»56px»]

3. Quins són els objectius

Insula vol aconseguir que persones i famílies amb escassetat de recursos tinguin les mateixes oportunitats que les persones que sí en disposen.

Afavorir l’accés a un habitatge compartit en règim de lloguer a persones i famílies en situació de vulnerabilitat i exclusió social, tot oferint:

 

  • Un acompanyament social en un entorn inclusiu que respecti i canalitzi les seves expectatives vitals.
  • Un acompanyament laboral per millorar la seva ocupabilitat i autonomia econòmica.
  • Un suport econòmic que complementi les rendes disponibles, quan sigui necessari.
[/qode_vertical_slide_content_item][qode_vertical_slide_content_item aligment=»left» background_image=»15544″][/qode_vertical_slide_content_item][qode_vertical_slide_content_item aligment=»left» background_image=»15273″ item_padding=»56px»]

5. A qui va adreçat

Amb Insula volem donar resposta a persones i famílies que per manca de recursos no tenen accés a una habitatge digne.

Insula respon a persones i famílies en situació d’exclusió residencial, provinents de centres d’acollida, habitatges de transició i d’altres situacions d’habitatge insegur i inadequat:

 

  • Persones que estiguin treballant en condicions no aptes per a una vida autònoma
  • Persones d’edat avançada amb prestacions socials insuficients per una vida autònoma
  • Persones amb problemes de salut amb prestació reconeguda però insuficient per a una vida autònoma
[/qode_vertical_slide_content_item][qode_vertical_slide_content_item aligment=»right» background_image=»15462″][/qode_vertical_slide_content_item][qode_vertical_slide_content_item aligment=»left» background_image=»15273″ item_padding=»56px»]

7. Com treballem?

Partint de la base que l’habitatge és un dret i aplicant les bases de la metodologia Housing First. A més posem al servei del projecte l’expertesa de cadascuna de les entitats que hi ha darrera per tal que la resposta sigui completa. Assegurar l’habitatge és el punt de partida per millorar molts altres aspectes de la vida de les persones que hi participen, i per aquest motiu a Insula separem l’acompanyament social de l’accés  a l’habitatge per assegurar-nos que tothom tingui un habitatge on viure un cop l’acompanyament social deixa de tenir sentit.

[/qode_vertical_slide_content_item][/qode_vertical_right_sliding_panel][/qode_vertical_split_slider]